Kultur

Tekst: Anne Kristoffersen

Kultur betyr mye for BA IL og vi er spesielt glad i Nationalteateret.

Vi lo oss skakke av forestillingen Karusell januar 2024.