bestilling av DVD

 

Om oss: Bevisst Aktiv Gruppa

Bevisst Aktiv Gruppa er i sitt slag det første og eneste i Norge!

Vi har som formål å motivere til fysisk aktivitet og selvledelse etter en kreftdiagnose. Det å få en tøff diagnose er som et jordskjelv i kroppen. Vi kan fort bli satt ut av spill, føle ensomhet og angst. Samhold, trygghet og aktiviteter kan være gode byggestener som fører oss raskere tilbake til et normalt liv.

Alle aktivitetene i Bevisst Aktiv Gruppa foregår ute i all slags vær. Du bestemmer selv hva kroppen mestrer. Hold kontakt med fastlegen din og snakk med legen om din helse. Treningen foregår på eget ansvar.

Idrettslaget ble stiftet 16 august 2012 på NIH, Oslo. Og lansert på Bårdar Danseinstitutt i Oslo lørdag 22 september 2012 i anledning aerobic 30 år i Norge.

Initiativtager Anne Kristoffersen innførte aerobic til Norge og nettopp til Bårdar Danseinstitutt i 1982. Hun reiste ut som rosegartner og kom hjem aerobicfrelst!

Anne har motivert flere 1000 til fysisk aktivitet frem til hun fikk brystkreft sommeren 2008. Da forstod hun raskt hva fysisk aktivitet gjorde i en rehabiliteringsfase.

Det var få tilbud til kreftoverlevere om fysisk aktivitet i 2008. Da startet Anne opp med turene Bevegelsesglede Ute sammen med fysioterapeut Kari Holten fra Pusterommet på Ullevål sykehus. Anne var spesielt motivert av Grete Waitz! Etter 4 år med ulike aktive grupper og gjennomføringen av Holmenkollmasjen med Skigruppa 2012 - var det flere som sammen motiverte til å stifte idrettslaget Bevisst Aktiv med et fantastisk styre!
    
Anne Kristoffersen motiverte seg selv til fysisk aktivitet med å pynte et tre i skogen som et MÅL å gå til da hun fikk brystkreft i 2008.

Dette ble en suksess og vi fikk mye omtale i TV, aviser og blader! Vi fikk de første årene støtte fra Oslo kommune, helseetaten, og fra Akershus fylkeskommune og fra grastrorandelen i Norsk Tipping. I flere år fikk vi støtte fra Constance Loge ved Kjersti Bjone. Det ble også arrangert et Bevisst Aktiv løp (arvtager fra Spar jentebølgen), med den intensjon om lønnsomhet for klubben og videre drift av fysisk aktivitet for kreftoverlevere.

Dette var mye mer jobb enn inntjening – vi fikk støtte - men prosjektet ble lagt ned etter det første Bevist Aktiv løpet. Pr. i dag 2016 er det lite støtte(Kr) å søke om, da Stortinget har endret regler for tilskudd av penger til frisklivs-grupper. Styret i Bevisst Aktiv IL ønsker heller ikke å sitte lenger – da de fleste ikke har kapasitet til sine styreverv. Det ble på årsmøtet i 2015 vedtatt at om ikke noe spesielt inntreffer for 2016 skal idrettslaget opphøre.

Anne ønsker nå å overlate aktivitetene som har vært i regi av Bevisst Aktiv IL og Negesti Oppegaard på Kalvøya til Asker og Bærum brystkreftforening. Negesti er også formann for foreningen og kan på denne måten få oppsving i Bevegelsesglede ute for nye kreftoverlevere i Asker og Bærum. Dette er i god tråd med Bevisst Aktiv IL sitt verdigrunnlag. Bevisst Aktiv IL går over til å hete Bevistt Aktiv Gruppa, og ønsker et tett samarbeide med Brystkreftforeningen ang. turer, event og aktiviteter hvor dette lar seg gjøre. Benken på Kalvøya forblir rosa med jevnt vedlikehold!!

Rosa bernk Kalvøya
Benken på Kalvøya blir brukt som refleksjon og mental treningsbenk

Anne fortsetter Bevisst Aktiv grupper for kreftoverlevere i Oslo med oppmøte ved Sognsvann. Det blir vår grupper og skigrupper med gjester og andre hoppla øvelser – foredrag og bålkvelder, refleksjon, dikt og mentaltrening. Vi holder fokus på samhold og fysisk aktivitet ute <3 VELKOMMEN!Kontaktinfo: Anne Kristoffersen: anne@bevisstaktiv.no mobil 473 46 872